קבוצת נגב, מקבוצת אפריקה ישראל חתמה על הסכם לרכישת מלוא האחזקות בחברות ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ וח.ג.י.י. שיווק מוצרי בניה בע"מ

אבי מוטולה מנכ"ל קבוצת קבוצת נגב אמר כי, עסקת רכישת ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ וח.ג.י.י. שיווק מוצרי בניה בע"מ תואמת את האסטרטגיה העסקית של הקבוצה להרחבת פעילותה וגיוונה תוך, יצירת פלטפורמה נוספת לפיתוחה העסקי בשנים הקרובות. העסקה דורשת את אישור הממונה על הגבלים עסקיים. מנגב קרמיקה נמסר כי נכון לעכשיו, ויה ארקדיה וח.ג.י.י ימשיכו לפעול כמותגים עצמאיים.

מוטולה הוסיף עוד כי, חברות וויה ארקדיה וח.ג.י.י. שיווק מוצרי בניה, שהינן חברות ותיקות, איכותיות, בעלות תודעת שרות גבוהה וערך מותגי גבוה, תמשכנה שלהם לפעול באופן עצמאי.

 

"אנו רואים בוויה ארקדיה וח.ג.י.י. שיווק מוצרי בניה, בפעילותן ובהון האנושי של שתי החברות נכסים בעלי ערך רב ולפיכך, נפעל לשימורם במתכונתם הנוכחית", הדגיש מוטולה.

  

רשת ויה ארקדיה, העוסקת עוסקת בשיווק , מכירה והפצה של חומרי גמר לתעשיית הבנייה ועיצוב הבית באמצעות רשת חנויות ויה ארקדיה, תהווה צעד נוסף ביישום התוכנית האסטרטגית של קבוצת נגב להמשך צמיחה תוך התרחבות בשווקי היעד שלה ובקווי המוצרים. זאת בין היתר, באמצעות רכישות של חברות מתוך מטרה להגדיל ולגוון את סל המוצרים אותם משווקת הקבוצה. ובנוסף, הרחבת והעמקת החדירה אצל הלקוחות וקהלי היעד בהם היא פועלת.מי שקרא את זה התעניין גם בכתבות הבאות