מדד משכן למצב רוכשי הדירות, שעוקב אחר מצבם של רוכשי הדירות בישראל, ירד בחודש אוגוסט ב-2.2 נקודות (ירידה של 1.4%) לרמה של 147.2 (100=ינואר 1996) עיקר ההרעה במצב הרוכשים נבע מהמשך העלייה במחירי הדירות. מדד מחירי הדירות בישראל  על פי סקר מחירי דירות בבעלות של הלמ"ס, זינק בחודש יולי ב-2.4%. מחירי הדירות בישראל עלו ב-12 החודשים האחרונים בשיעור חד של 12.8%, ומאז מחצית 2007 עלו המחירים בישראל בלמעלה מ-24% לעומת ירידה של כ-30% בארה"ב בתקופה המקבילה.
כלכלני בנק הפועלים: הירידה במדד משכן מיוחסת בעיקר להתייקרות מחירי הדירות  זה החודש החמישי ברציפות. מנגד, שיפור בנתוני השכר במשק (ממוצע נע של 6 חודשים) פעל למתן את הירידה במדד. הריבית על הלוואות המשכנתא ונתוני האבטלה נותרו כמעט ללא שינוי החודש. לעליית מחירי הדירות השפעה משמעותית על סך ההחזר החודשי לנוטלי הלוואות לדיור וכתוצאה מורע מצבם. להערכתנו, הריבית הנמוכה מלאי הדירות המצומצם וגידול במספר רוכשי הדירות למטרת השקעה היו הגורמים שתמכו בעליית מחירי הדירות בשנה האחרונה, וזאת על אף המיתון במשק והתגברות האבטלה.