חג הפסח מחייב אותנו לפעילות אינטנסיבית בעיקר במטבח במהלך ביעור החמץ.  חלקנו מחליפים כיריים לקראת הפסח וחלקנו עוטפים אותם או משקיעים הרבה בניקיון הכיריים וכל זאת על מנת לבער את החמץ

 

להלן מספר המלצות לשמירה על בטיחות בני הבית במהלך הטיפול בכיריים מאת חברת פזגז. בכל מקרה של ספק, חוסר ידיעה או חוסר בהירות מומלץ להתייעץ עם מומחה. אלה המלצות כלליות שמיועדות לידע כללי ושיפור הבטיחות. כמו כן, חובה להתייחס להוראות הבטיחות הייחודיות של כל אחד מהמכשירים.

 

1. במהלך ניקיון הכיריים אסור לנתק את צינור הגומי של הגז מהכיריים ומברז הגז. בקדמת צינור הגומי מצוי חבק מתכת המבטיח שצינור הגומי לא יתנתק מהזרנוק ולא תהיה דליפת גז .

 

2.  ניתן לנקות את הכיריים עם מים חמים וסבון אולם חשוב לייבש את הכיריים כולל ראשי הלהבה (מבערים) לפני הפעלת הכיריים מחדש.

 

 

3.  אין לכסות את אזור ראשי הלהבה (מבערים) ב"נייר אלומיניום" – כיסוי זה מפריע לזרימת אויר לראשי הלהבה (מבערים) וכתוצאה מכך ראשי הלהבה לא יבערו כנדרש.

 

4.   אם אתם מתכוונים להחליף את הכיריים לכיריים המיועדות לשימוש בפסח בלבד, החלפת הכיריים תעשה ע"י טכנאי גז מורשה בלבד על מנת להבטיח תקינות צינור הגומי של הכיריים הכשרות (את צינור הגומי יש להחליף כל 5 שנים) ועל מנת לחבר את צינור הגומי כנדרש עם שני חבקי מתכת בקצותיו.  בנוסף יבדוק הטכנאי את תקינות הכיריים לפני הפעלתם.  חשוב לפנות לסוכנות הגז באזור מגוריכם בהקדם ולהבטיח הגעת טכנאי במועד.


5.  חשוב לוודא שצינור הגומי, לאחר חיבורו,  יהיה מונח חופשי ולא לחוץ על ידי גוף זר או הכיריים.

 

6.  לגז יש ריח אופייני (גופריתי) שנועד לזהות דליפת גז. באם אתם חשים בריח גז יש לבצע את הפעולות הבאות:

א.   יש לסגור מיידית את ברז הביטחון.

ב.   אין להפעיל מפסקי חשמל בבית ולכבות את המפסק הראשי המצוי מחוץ לדירה.

ג.    לסגור ברז גז ראשי או את ברזי מיכלי הגז.

ד.    לפתוח את החלונות והדלתות ולאוורר את הבית.

ה.    להודיע לחברת הגז על הדליפה ולהמתין להגעת טכנאי שיחדש את אספקת הגז לדירה.

 

חברת הגז מבצעת בדיקת בטיחות תקופתית פעם ב – 5 שנים. הנחת העבודה של החברה היא שאם לא נעשה שינוי במערכת הגז בביתך בתקופה זו יש סבירות גבוהה שהמערכת בביתך אמורה להיות תקינה. 

באם אתם מזהים אביזר גז פגום, או בכל מקרה של ספק, חוסר בהירות או חוסר ודאות פנו לחברת הגז שלכם על מנת להחליפו או לקבל יעוץ נוסף.

 

 


מי שקרא את זה התעניין גם בכתבה